Privacyverklaring van PK Coaching

Wij hechten veel waarde aan jouw privacy

In deze privacyverklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.

Persoonsgegevens die wij verwerken

PK Coaching verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch;
 • Locatiegegevens;
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website;
 • Internetbrowser en apparaat type;
 • Bankrekeningnummer.
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via petra@pk-coaching.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Waarom we gegevens nodig hebben

PK Coaching verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling;
 • Verzenden van nieuwsbrieven en/of reclamefolders;
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren;
 • PK Coaching verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
Geautomatiseerde besluitvorming

PK Coaching neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van PK Coaching) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

PK Coaching bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

CategorieBewaartermijnReden
PersonaliaMaximaal 7 jaar na het boekjaar waarin de dienstverlening is beëindigd.Wettelijke verplichting belastingdienst
AdresgegevensMaximaal 7 jaar na het boekjaar waarin de dienstverlening is beëindigd.Wettelijke verplichting belastingdienst
Contactgegevens (telefoonnummer, e-mailadres)Maximaal 7 jaar na het boekjaar waarin de dienstverlening is beëindigd.Wettelijke verplichting belastingdienst
Betaalgegevens (bankrekeningnummer)Maximaal 7 jaar na het boekjaar waarin de dienstverlening is beëindigd.Wettelijke verplichting belastingdienst
Delen van persoonsgegevens met derden

PK Coaching verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. PK Coaching blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

OntvangerDoelToelichting
Hosting2GOContact opnemenOp het moment dat je contact opneemt via e-mail of via het contactformulier op de website van PK Coaching, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld voor- en achternaam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Deze gegevens worden tot maximaal 24 maanden bewaard.
MailchimpHet versturen van digitale nieuwsbrievenJe e-mailadres en voor- en achternaam worden opgeslagen in Mailchimp. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Je kan je namelijk ten alle tijden uitschrijven via de link onderaan de nieuwsbrieven.
Google AnalyticsStatistieken van website verzamelenDe statistieken die Google Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw voor- en achternaam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden 26 maanden bewaard binnen Google Analytics.
Google reCAPTCHAVoorkoming dat ‘spam bots’ bijvoorbeeld automatisch berichten sturen of commentaren achterlatenDe gegevens die Google reCAPTCHA op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw voor- en achternaam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden 26 maanden bewaard binnen Google reCAPTCHA.
DropboxBack-ups websiteEr worden periodiek back-ups van de website opgeslagen in Dropbox. Mocht er onverhoopt iets misgaan op de website, dan kan PK Coaching een back-up terugplaatsen op de website. Gegevens die jij achterlaat op de website worden ook opgenomen in deze back-ups en worden tot maximaal 12 maanden bewaard.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

PK Coaching gebruikt alleen functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website analyseren. Je kunt cookies uitschakelen door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor meer informatie over het uitschakelen en verwijderen van cookies:

Functionele cookies
Functionele cookies zijn noodzakelijk om de website goed te laten functioneren. Deze cookies worden dan ook standaard geplaatst en worden niet verwijderd wanneer je alle cookies uitschakelt. Functionele cookies zorgen ervoor dat je ingelogd kunt blijven tijdens je bezoek aan de website. Ook zorgen ze ervoor dat producten in je winkelmandje bewaard blijven wanneer je iets wilt kopen in de webshop.

CookieDoelOpslagperiode
catAccCookiesDeze cookie is noodzakelijk om te onthouden dat een bezoeker toestemming heeft gegeven voor het gebruik van cookies op onze website.1 maand

Analytische cookies
Analytische cookies stellen ons in staat om het websitebezoek te meten en worden altijd geplaatst wanneer je de website bezoekt, hiervoor maken we gebruik van Google Analytics. Deze statistieken geven ons inzicht in hoe vaak onze website wordt gebruikt, naar welke informatie bezoekers op zoek zijn en welke pagina’s het meest worden bezocht. Hierdoor weten we welke website onderdelen populair zijn en op welke plekken we onze website kunnen verbeteren. We analyseren en verbeteren de website continu om de ervaring voor bezoekers zo prettig mogelijk te maken. We hebben de volgende maatregelen getroffen om de privacy binnen Google Analytics te waarborgen:

 • Met Google Analytics is een bewerkersovereenkomst afgesloten;
 • Je IP-adres wordt gemaskeerd;
 • Het delen van gegevens (met derde) is uitgeschakeld binnen Google Analytics;
 • Er wordt geen gebruik gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.
CookieDoelOpslagperiode
_gatWordt gebruikt om de snelheid van het verzoek te meten.1 minuut
_gidWordt gebruikt om onderscheid te maken tussen gebruikers.24 uur
_gaAnalytische cookie die websitebezoek meet en wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen gebruikers (anoniem).26 maanden

PK Coaching en andere websites
Op deze website tref je een aantal links aan naar andere websites. PK Coaching is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop deze websites met persoonsgegevens omgaan. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de website die je bezoekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door PK Coaching. Tevens heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar petra@pk-coaching.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. PK Coaching wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

PK Coaching neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Wachtwoorden
De persoonsgegevens die door PK Coaching of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie.

SSL-certificaat
Jouw bezoek aan onze website wordt beveiligd door een SSL-certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van PK Coaching privé is. SSL zorgt er ook voor dat de data die verstuurd wordt tussen de gebruiker en de website of tussen systemen wordt versleuteld en zo onleesbaar wordt gemaakt. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url. Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via petra@pk-coaching.nl.

Wijziging privacyverklaring

PK Coaching behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wij raden je aan deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat je altijd van de inhoud op de hoogte bent.

www.pk-coaching.nl is een website van:

PK Coaching
Petra Jacobs
Weijenborgerdijk 53
7134 NK Vragender

mob. 06 – 4208 1898
petra@pk-coaching.nl
www.pk-coaching.nl

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 28 december 2019.