Hoe?

Samen ontdekken we waar de coachvraag ligt. Daarna gaan we op zoek naar de antwoorden en hier gaan de paarden ons bij helpen. Kortom: we gaan iets doen waardoor je even helemaal los komt van je dagelijkse (werk)omgeving, maar je blijft wel met beide voeten op de grond!

Het Paard als Spiegel

In het werken met ‘Paard als Spiegel’ vervult het paard de rol van co-coach. De feedback die het paard geeft, is datgene wat er op dat moment is. Paarden zijn zeer sensitief. Ze reageren puur en zonder oordeel op jouw overtuigingen, wensen, intenties en gemoedstoestand. Uit het samenspel tussen het paard en jou leer je veel over onbewuste patronen die zich in jouw leven afspelen.

Uit onderzoek blijkt dat ongeveer 80% van onze communicatie uit non-verbale aspecten bestaat. Paarden zijn meesters in lichaamstaal. We kunnen daarom veel van ze leren. Paarden zijn een prachtige metafoor voor allerlei situaties in het dagelijks leven. Weet je wat je wilt? Ben je duidelijk? Hoe stel jij je grenzen? Hoe maak jij contact?

Paarden zijn prooi- en vluchtdieren. Om te kunnen overleven, zal een paard altijd aansluiting zoeken bij de groep. Zo vindt hij veiligheid en bescherming tegen mogelijke bedreigingen van buitenaf. Daarnaast is een paard sensitief. Hij is immers afhankelijk van zijn vermogen om snel de intentie van mensen of bedreigingen in zijn omgeving in te kunnen schatten. De reactie van het paard is daarom ook altijd direct en puur, zonder oordeel. Daarnaast is een paard bijzonder gevoelig voor de hiërarchie in een team. Zo vormt het paard, in gezelschap, een spiegel van hetgeen zich in de groep afspeelt.

Deze eigenschappen maken het paard bij uitstek geschikt om in te zetten als middel om mensen op een zeer effectieve en efficiënte wijze bewust te maken van hun eigen talenten en uitdagingen, maar ook om beter samen te laten werken. Het paard laat zien of je authentiek bent en hoe jij communiceert, leiderschap toont en samenwerkt met anderen. Maar geeft bijvoorbeeld ook inzicht in wat er speelt in een team, hoe de synergie is en of de teamleden in staat zijn onderling dusdanig te communiceren dat het gemeenschappelijk doel ook daadwerkelijk bereikt wordt.

Werkwijze

‘De verbinding’ is de eerste stap: het kijken naar jezelf. Kennis opdoen over je ‘zelf‘ en hoe de ander dat ziet. Je maakt verbinding met het paard en met jezelf. Je komt tot essentiële inzichten over hoe jij contact maakt met de ander. Je leert door te ervaren wat er gebeurt, gewoon in het hier en nu.

‘De verdieping‘ is de weg naar bewustwording en het ontdekken wie je in wezen al bent. Paarden inspireren je tot stilstaan bij jezelf en stilstaan bij de verschillende rollen en patronen die je in het dagelijks leven hebt.

‘De verankering‘ is het verankeren van nieuw gedrag. Vanuit je authentieke zelf kun je op een effectieve manier sturing te geven aan je leven, in plaats van gestuurd te worden door de jou bekende rollen en patronen.

Je werkt met het paard vanaf de grond, naast het paard. Er wordt niet gereden. Tijdens een sessie werk je met een paard in zijn natuurlijke houding, in een afgezette ruimte. Je hebt hier geen ervaring met paarden voor nodig. Ik begeleidt je in de relatie tot het paard en draag zorg voor je veiligheid.

Tijdens het werken met het paard maken we steeds de koppeling met je dagelijks leven of werksituatie. Het paard houdt je in enkele ogenblikken een zuivere spiegel voor, zonder oordeel. Er is niets goed of fout. Er is wat er is, in het nu. In contact met paarden leer je jezelf en anderen begrijpen.

Na iedere sessie volgt een korte evaluatie gericht op opgedane inzichten en ervaringen en de te nemen vervolgstappen om de gewenste ontwikkeling te realiseren.

Voor iedereen die…

  • belang hecht aan zijn of haar persoonlijke en professionele ontwikkeling.
  • bereid is in de spiegel te kijken.
  • op zoek is naar meer inzicht in eigen gedrag, gedachten en gevoelens.
  • uitdagingen beschouwt als een kans om iets te leren.
  • de kracht van ervaringsgericht leren wil ondergaan.

Coaching waarbij het paard als natuurlijke spiegel wordt ingezet, is heel effectief bij allerlei vraagstukken op het gebied van gedrag, contact en (non-)verbale communicatie. Niet alleen in het contact met de ander, maar (vooral) ook in het contact met jezelf.